PLAN TERITORIAL CADRU de ACȚIUNE pentru siguranța școlară pentru anul școlar 2023 – 2024

Planul are ca elemente prioritare creșterea gradului de siguranță școlară, prevenirea și combaterea traficului și consumului de substanțe psihoactive în rândul elevilor, prevenirea cazurilor de bullying și reducerea riscului de expunere a elevilor la infracțiuni, în special a celor comise cu violență.

Plan Teritorial Cadru de Acțiune pentru siguranță școlară în anul 2023-2024

 

PLAN LOCAL COMUN DE ACȚIUNE pentru siguranță școlară în anul școlar 2023-2024

Planul Local Comun de Acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delicvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar de la nivelul Municipiului București, în anul școlar 2023-2024, va asigura aplicarea unitară a activităților ce urmează a fi desfășurate de reprezentanții instituțiilor implicate în vederea realizării obiectivelor și rezultatelor propuse, a responsabilizării acestora, creând totodată cadrul optim de identificare și rezolvare a deficiențelor înregistrate în acest domeniu.

Plan Local Comun de Acțiune pentru siguranță școlară în anul 2023-2024