Protecția populației, a bunurilor materiale și a valorilor culturale se realizează printr-un ansamblu de activități constând în: înștiințare, avertizare și alarmare, adăpostire, protecție nucleară, biologică și chimică, evacuare și alte măsuri tehnice și organizatorice specifice.

Adăpostirea este măsura specifică de protecție a populației, bunurilor materiale, valorilor culturale și de patrimoniu, pe timpul ostilităților militare și al situațiilor de urgență.
Adăposturile de protecție civilă sunt spații special amenajate pentru protecție în situații specifice, proiectate, executate, dotate, echipate și autorizate potrivit normelor și instrucțiunilor tehnice elaborate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și aprobate de ministrul administrației și internelor.

Capacitatea de adăpostire în cadrul construcțiilor noi se stabilește în funcție de numărul de persoane, alocându-se 1,00 m.p. suprafață utilă pentru fiecare persoană.
Extras din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată 2008

Art. 20, alin. (1), lit. f) Cetățenii sunt obligați: să participe la întreținerea adăposturilor din clădirile proprietate personală și, în caz de necesitate, la amenajarea spațiilor de adăpostire din teren.
Art. 45 (1) Pentru protecția populației și a bunurilor din patrimoniul cultural național de efectele atacurilor din aer se realizează sistemul național de adăpostire, care cuprinde:
    Adăposturi pentru puncte de comandă destinate Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență;
    Adăposturi publice de protecție civilă aflate în administrarea consiliilor locale:
    Fondul privat de adăpostire realizat de operatori economici și proprietarii de imobile.
Art. 45 (6) În timp de pace adăposturile publice de protecție civilă, cu excepția spațiilor amenajate ca puncte de comandă, pot fi utilizate pentru alte destinații, cu respectarea normelor tehnice, cu obligația de a fi eliberate în situații de urgență în maximum 24 de ore și cu informarea prealabilă a centrelor operaționale din cadrul serviciilor de urgență profesioniste.
(7) Adăposturile publice de protecție civilă se inspectează periodic de către personalul de specialitate al serviciilor de urgență profesioniste; deținătorii și utilizatorii acestor adăposturi sunt obligați să îndeplinească normele și măsurile stabilite pentru menținerea adăposturilor și a instalațiilor utilitare ale acestora în stare de funcționare.
Semnul de protecție civilă conform Hotărârii de Guvern nr. 630/2005 pentru stabilirea semnului distinctiv, adăposturile de protecție civilă trebuiesc marcate și inscripționate cu semnul distinctiv național de protecție civilă care constă într-un triunghi echilateral albastru pe fond portocaliu atât pe uşile de acces în adăposturi cât şi pe peretele de la intrarea în imobil către adăpost, respectând dimensiunile indicate:
1.    Un pătrat de culoare portocalie având latura de 25 cm 
2.    Un triunghi echilateral de culoare albastră având latura de 20cm
3.    Distanța față de baza B = 5cm

dd

 

Art. 1. - Semnul distinctiv naţional al protecţiei civile este identic celui prevăzut de Protocolul adiţional nr. I din 10 iunie 1977 la convenţiile de la Geneva din 12 august 1949 privind protecţia victimelor conflictelor armate internaţionale şi constă într-un triunghi echilateral albastru pe fond portocaliu.
Art. 2. Semnul distinctiv naţional al protecţiei civile este destinat identificării organismelor de protecţie civilă, a personalului, clădirilor şi materialelor aparţinând acestora, atunci când, pe timp de război, sunt consacrate în exclusivitate îndeplinirii sarcinilor de protecţie civilă.
Art. 3. - În timp de pace semnul descris la art. 1 este utilizat pentru identificarea serviciilor de protecţie civilă.


Având în vedere rolul Autorității Teritoriale de Ordine Publică, domnul președinte Andrei Rigu a apreciat ca ar fi oportună diseminarea acestor informații de interes pentru cetățeni și pe pagina ATOP la următorul link:

  Situație adăposturi de protecție civilă